20 Freelance Business Idea 2022

freelance business idea

பலர் தங்கள் நீண்டகால பயிற்சி திறன்கள் மற்றும் ஆர்வங்களுடன் தங்களை ஆதரிப்பதற்காக பாரம்பரிய ஒன்பது முதல் ஐந்து வேலைகளை விட்டுவிட விரும்புகிறார்கள். நிலையான வேலை உலகத்தை விட்டு வெளியேறுவது ஒரு திகிலூட்டும் வாய்ப்பாக இருக்கலாம். ஃப்ரீலான்ஸ் பிசினஸில், குறிப்பாக ஆரம்பத்தில் வேலை அடிக்கடி வரும் என்று உத்தரவாதம் இல்லை. இருப்பினும், ஃப்ரீலான்சிங் முன்னெப்போதையும் விட மிகவும் பிரபலமாக உள்ளது மற்றும் சிஎன்பிசி படி, கடந்த 20 ஆண்டுகளில் கிரியேட்டிவ் துறையில் பணிபுரியும் ஃப்ரீலான்ஸர்களின் தேவை 27%க்கும் அதிகமாக … Read more